مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تماس با ما
کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی

دانشگاه کاشان

مرکز تحقیقات علمی - کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی

کدپستی 8731753153

تلفن : 03155912449

فکس دبیرخانه : 03155511121


khorasan@Kashanu.ac.ir
  م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 188