مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مقالات، مصاحبه ها و مطالب مهم مربوط به آب
1- مصاحبه زیر در خصوص شرایط سفره آب زیر زمینی در دشت کاشان و انواع برداشت ها از آن در سال 1390 با آقای دکتر حسین خراسانی زاده انجام شده است. این مصاحبه حاوی مطالب بسیار مهمی راجع به روندی است که منجر به تخریب سفره آب زیر زمینی دشت کاشان شده و باعث ایجاد بحران آب در منطقه دشت کاشان شده است.2-  نظرات اخیر مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست در خصوص دشت های ایران و پدیده فرونشست (
لینک)
تعداد بازديد از اين صفحه : 354