مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اخبار همایش و کنفرانسهای مربوط
دانشگاه تبریز در تاریخ 3 و 4 آذر 95 برگزار می کند:
کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه

تعداد بازديد از اين صفحه : 274